MENU

blog

Drie jaar geleden werd de verhuurdersheffing ingevoerd. Deze belastingmaatregel gaat de corporaties flink geld kosten en wordt alleen gebruikt als extra aanvulling op de schatkist. Grote boosheid dus, hoe haalt de regering het in haar hoofd om deze sector, die toch het beste met de mensen voor heeft, zo aan te slaan. Berichten over het tijdelijke van de maatregel werden, terecht sinds het kwartje van Kok, niet geloofd.

 

Bij de invoering beloofde de mininster dat er na drie jaar een evaluatie van de effecten zou komen. Eventuele ongewenste ontwikkelingen kunnen dan worden bijgesteld.

 

Voorafgaand aan de evaluatie in opdracht van het ministerie zijn Aedes en de Woonbond al aan de evaluatie begonnen. Enkele weken geleden brachten zij hun voornaamste conclusie: de verhuurdersheffing is slecht, zet een rem op de noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid en zorgt voor een oplopend woningtekort. Het was duidelijk, de verhuurdersheffing moet van tafel.

 

Eergister, 21 juni, verscheen de evaluatie die in opdracht van de minister is gemaakt. Daar klinkt een heel ander geluid. Ondanks de heffing staan de corporaties er financieel beter voor dan een paar jaar geleden, is er flink wat investeringsruimte en zou er prima kunnen worden bijgebouwd. De gezamenlijke reserves van de corporaties bedragen een veelvoud van de omvang van de heffing.

 

De scherpe kantjes van de heffing wordt er een beetje afgehaald door de zogeheten heffingsmindering. Voor deze maatregel trekt de minister 280 miljoen uit. Dat lijkt meer dan genoeg want tot op heden hebben de corporaties slechts voor een klein deel aanspraak gemaakt op deze pot. En dat terwijl Rotterdam Zuid en de krimpgebieden er toch baat bij hebben.

 

De corporaties klagen ongeveer vier jaar over de onrechtvaardigheid en het negatieve effect van de verhuurdersheffing. De minister komt echter met een rooskleurig rapport over hoe zij er momenteel voor staan, ondanks deze heffing. Het lijkt me dat hij de Kamer hiermee aan zijn zijde krijgt. 

 

De corporaties doen er beter aan dit achtehoedegevecht te stoppen; investeer en kijk vooruit.

 

Wie gelooft dat een volgend kabinet de heffing terug zal draaien is naief, wie niet denkt dat een volgend kabinet (een deel van) de huurtoeslag er aan toe wil voegen, is nog niet goed wakker.

 

Jacques Thielen

Vorige week kreeg ik de vraag voorgelegd wat mij de afgelopen maand het meest had verbaasd. Mijn verbazing was eigenlijk meer een bevestiging. Ik heb het over het bizarre circus rond het recente referendum dat een illustratie was van de onvrede tegen de gevestigde orde. Een gevestigde orde waar commissarissen ook bij horen. Laat ik het op die commissarissen toespitsen.

Alle berichten