MENU
  

Gerard Erents

 • Reorganisatie, fusiebegeleiding, interim-directeur/bestuurder woningcorporaties

 • Advisering en herstructurering complexe (financiële) situaties

 • Training en ondersteuning RvC’s

 • Coaching en counseling managers

 • Commissaris zorginstelling, diverse corporaties en publiek private organisatie 

 • Voorzitterschappen en inleider symposia en masterclasses

Voorheen: directeur Nationale Woningraad (rechtsvoorganger Aedes), WSW en NCCW BV

Opleiding Gerard Erents RA

 

HBS-A, St. Nicolaaslyceum
Registeraccountant

 

Loopbaan

 • Gestart in september 1967 bij Klynveld, Kraayenhof en Co.
 • Tot begin 1984 gewerkt bij diverse accountantskantoren en bij
 • Toezicht Kredietwezen van De Nederlandsche Bank.
 • Vanaf maart 1984 werkzaam in de volkshuisvesting; achtereenvolgens bij:
  • aaa Woningcorporatie Nieuw Amsterdam tot half 1987; als financieel directeur
  • De Nationale Woningraad (NWR) in diverse functies, o.a. directeur Nationaal Computer Centrum Woningcorporaties (NCCW) en directielid NWR tot februari 1997
 • Vanaf 1 februari 1997 – 31 december 1998 directeur/aandeelhouder 
  ​ESaVé accountants B.V. ESaVé accountants is een voortzetting van de accountantsdienst van de Nationale Woningraad samengevoegd met een tweetal kleinere kantoren.
 • Vanaf 1 januari 1999 directeur/bestuurder Waarborgfonds Sociale Woningbouw, per 1 juni 1999 algemeen directeur/bestuurder Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
 • Vanaf 1 september 2003 algemeen directeur NCCW-CASA.
 • Vanaf 1 januari 2004 tot 1 mei 2007 algemeen directeur/bestuurder NCCW B.V.
  ​Vanaf 1 mei tot 1 juli 2007 adviseur directie NCCW B.V.
 • Vanaf 2007 participeer ik in Orka-Advies, een netwerkorganisatie van vier zelfstandige beleidsadviseurs/projectmanagers voor stedelijke vernieuwing en wonen.
 • Voor meer informatie zie: www.orka-advies.nl

 

Naast het regelmatig optreden als docent/inleider bij trainingen en symposia heb ik vanuit Orka-Advies o.a. de onderstaande opdrachten uitgevoerd:

 • Vanaf half juli 2007 tot half november 2008 interim-bestuurder Woningbouwvereniging Smallingerland, later voortgezet in Accolade.
 • Vanaf 4 november 2008 tot 31 mei 2010 interim-bestuursvoorzitter
 • Woningstichting Rochdale te Amsterdam.
 • Vanaf juni 2010 tot heden diverse kortlopende opdrachten, o.a. 
 • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Accolade, Woningstichting Dinxperloo, Huis en Erf, WSW, Woningstichting Nijestee etc.
 • Vanaf februari 2012 tot juli 2013 interim-bestuurder Stichting Vestia te Rotterdam.
 • Vanaf juli 2013 tot heden diverse kortlopende opdrachten o.a. Woningstichting Naarden en Domesta.


Huidige nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting AMSTA (zorginstelling)
 • Lid Raad van Commissarissen Domesta
 • Lid Raad van Commissarissen Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Havensteder (woningcorporatie)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Kennemer Wonen.
 • Mede-auteur brochure VTW “Commissaris bij een woningcorporatie:
 • Toezicht op het financieel beleid”, uitgave november 2008 en geactualiseerde versie 2015.

 

Overig
Geboortedatum 2 februari 1950 te Breda.

Opgegroeid in Amsterdam, in 2009 verhuisd naar Egmond-Binnen
Sinds 2015 weer woonachtig in Hoorn.

 

 

Van Goghhof 56
1628 XN Hoorn


06 53 43 32 15
g.erents@orka-advies.nl

 

Gerard Erents