MENU

Koos Parie

 • Interim- en crisismanagement, interim-bestuurder van corporaties, o.a. Portaal, Vidomes, Casade, de Woonmensen; extern toezichthouder SGBB

 • Strategie- en organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding

 • Vraagstukken corporate governance, advisering, evaluatie, werving en selectie en maatschappelijk ondernemen

 • Begeleiding, training en advisering raden van commissarissen en besturen

 • Dagvoorzitterschappen/debatleding

Voorheen: directeur Nationale Woningraad (rechtsvoorganger Aedes) en algemeen directeur Quintis-advies.

 

Sinds 2001 zefstandig adviseur en interim-manager/bestuurder, verbonden aan ORKA-advies

 

Opdrachten als (interim) - directeur / bestuurder

 • Interim-bestuurder de Woonmensen (woningcorporatie en zorginstelling) (2012)
 • Interim-directeur Woonbedrijf Stad Groningen Lefier (2011)
 • Interim-bestuurder woningstichting Casade (2010)
 • Interim-bestuurder woningstichting Vidomes (tot 1 juni 2009)
 • Voorzitter Raad van Bestuur woningstichting Portaal (2004 – 2007)
 • Interim-directeur Stichting SEV (2004)
 • Interim-directeur-bestuurder woningcorporatie SWZ in Zwolle (2002-2003)
 • Interim-directeur-bestuurder Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (2001)

 

Overige opdrachten

 • Begeleiding constructie en formatie topstructuur fusiepartners PWS en Comwonen (2010/2011)
 • Extern toezichthouder (in opdracht van de minister van WWI) bij SGBB (2010)
 • Lid Taskforce huisvesting statushouders
 • Voorzitter visitatiecommissie namens KWH (5 visitaties)
 • Fusieonderzoek en –begeleiding
 • Bestuurlijke veranderingstrajecten
 • Coaching bestuurders van woningcorporaties
 • Begeleiding en advisering RvC’s en besturen
 • Begeleiding zelfevaluaties RvC’s
 • Activiteiten in opdracht van de VTW: beleidsnota, workshops, publicaties

 

Opleidingen

 • Diverse opleidingen/seminars bedrijfskunde, management, gedragstrainingen
 • Doctoraal sociale geografie (bijvakken: economie, geschiedenis, communicatie, didactiek)
 • HBS-b

 

Tot 2000

1997-‘00 Algemeen directeur-bestuurder Quintis B.V.

1995-‘97 Directeur-bestuurder Nationale Woningraad

1982-‘95 Diverse functies binnen Nationale Woningraad

1980-‘82 Leraar aardrijkskunde havo/vwo op Peter Stuyvesant College te Curaçao

1975-‘80 Uitgever-redacteur bij Wolters-Noordhof te Groningen

1973-‘75 Leraar aardrijkskunde op Stedelijk Gymnasium te Utrecht

 

Relevante nevenfunctie

Commissaris Stichting Wooncompagnie te Hoorn

 

 

Julianalaan 4-216
3743JG. Baarn

06 50 28 13 70
k.parie@orka-advies.nl

Koos Parie