MENU

Tineke Booi

 • Bestuurlijke ontwikkeling en corporate governance

 • Maatschappelijke ondernemen, belanghoudersparticipatie, vitale verbindingen bedrijven, onderwijs en welzijn

 • Woonvisies, prestatieafspraken en woonbiedingen
  Van woonruimteverdeling naar woonmarketing: beleid, organisatie, convenanten en datamining

 • Voorzitterschappen en debatleiding

Voorheen: directeur Laagland'advies/Werkgroep'2duizend

Werkervaring
Tineke Booi is vanaf 2000 zelfstandig adviseur binnen Orka-advies, een netwerk van projectmanagers, bestuurs- en beleidsadviseurs op het gebied van wonen.

 

Zij was eerder

 • 8 jaar directeur en daarna 5 jaar duo-directeur van Stichting Werkgroep ’2duizend en Laagland’advies BV tevens senioradviseur/projectmanager,
 • daarvoor hoofd van de afdeling Bouwen en Wonen bij Werkgroep ’2duizend,
 • werkte als adviseur bij het NCIV (huidige Aedes) en
 • startte haar loopbaan als consulent bij de LOBH (huidige Nederlandse Woonbond).

Opdrachtgevers komen uit de sfeer van rijksoverheid, regio’s en gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeheerders. Zij werkt vaak als onafhankelijk procesmanager in meervoudig opdrachtgeverschap.

De thema’s waarop Tineke werkzaam is zijn o.a.

 

Activiteitenthema’s

 • woonmarketing en woonruimteverdeling (strategieontwikkeling, modelontwikkeling, organisatie en bestuur, afstemming Huisvestingswet, datamining) en begeleiding van de implementatie (stedelijk en regionaal);
 • prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties (op stedelijk en regionaal);
 • ontwikkelen van woonvisies voor gemeenten in samenspraak met bewoners- en belangenorganisaties, wooncorporaties en andere marktpartijen;
 • advies en procesbegeleiding op het gebied van stedelijke ontwikkeling;
 • corporate governance, o.a. advies, procesbegeleiding, zelfevaluaties;
 • doelgroepenbeleid, belanghouderspartcipatie en coalitieontwikkeling;

Daarnaast wordt zij regelmatig gevraagd als voorzitter of debat- en discussieleidster.

 

Nevenactiviteit

 • lid van de pool van visitoren van Raeflex (visitatie woningcorporaties).
 • lid van een cursuscommissie NIROV.

 

Bestuurservaring

Zij is:

 • voorzitter RvC woningcorporatie Viveste Houten.
 • vice voorzitter RvC woningcorporatie WSG Geertruidenberg.
 • bestuurslid van de stichting Publiek Debat in Driebergen.
 • bestuurslid stichting 100% Heuvelrug.

 

Tineke was o.a. gedurende enkele jaren

 • commissaris bij Interlink BV.
 • commissaris bij woningcorporatie Poort 6, Gorinchem.
 • voorzitter van de RvC van woningstichting Dudok in Hilversum.
 • lid van de RAVO (Raad voor Advies van de Volkshuisvesting, de huidige VROM Raad).
 • bestuurslid van het SAN (Sectie Adviesbureaus van het NIROV).
 • extern adviseur van de SEV.
 • gedurende 7 jaar gemeenteraadslid en
 • daarnaast oefende zij diverse bestuursfuncties uit op sociaal-cultureel gebied (o.a. bestuurslid Sportaccommodatie Hoenderdaal, bestuurslid Tolkencentrum
 • Utrecht, voorzitter en bouwvrouw van de St. Ateliers Driebergen, voorzitter

 

Langbroekerdijk 23
3972 NC Driebergen-Rijsenburg

06 22 37 51 21
t.booi@orka-advies.nl

Tineke Booi